June 25, 2022

ValarTamil Publications

AgriDoctor & Kaalaimani

நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய மூலிகைப் பயிர்கள் மற்றும் அதன் குணங்கள்

 1. பொதுப் பெயர் :- நிலாவாரை (அ) சென்னா
  தாவரவியல் பெயர் – கேசியாஅங்குஸ்டி@ போலியா( ஊயளளயை யபேரளவi கடிடயை)
  குடும்பம் – லெக்குமினோசே(டுநபரஅinடிளயந)
  மருத்துவப் பயன்கள் :
  நிலாவாலையின் இலை மற்றும் காய்களில் சென்னோஸைடு மூலப் பொருட்கள் “A” மற்றும் “B” அடங்கியுள்ளது. இவை “மூலம்” மற்றும் மலச்சிக்கல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. உலகளவில் நிலாவாரை ஒன்று மட்டுமே இயற்கை மலமிளக்கியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 2. பொதுப் பெயர் – நீர் பிரம்மி(கூhலஅந)
  தாவரவியல் பெயர் – தைமஸ் வல்காரிஸ் (கூhலஅரள எரடபடியசளை)
  குடும்பம் – லேமியேசியே(டுயbயைவயந )

மருத்துவப் பயன்கள் :

 1. தைம் காரத்தன்மையுடன் சுகந்த வாசனையுடைய ஒரு தாவரம்
 2. இதன் இலையிலிருந்து வாசைன எண்ணெய் தயாரிக்கப்படுகிறது.
 3. இந்த எண்ணெய் தைமால் (கூhலஅடிட),கார் வாக்ரால்(ஊயசஎயஉசடிட)இபோர்னியோல் (Bடிசநேடிட), யூகலிப்டால் (நுரஉயடலிவடிட)இ மீத்தேன் (ஆநவாயநே) மற்றும் தைமின் (கூhலஅநநே ) போன்றவேதிப்பொருட்கள் உள்ளன.
 4. இந்த எண்ணெய் கிருமி நாசினி (Aவேளைநிவiஉ) இசிவகற்றி (யவேipடிளஅடினiஉ) மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி (Aவேibiடிவiஉ) போன்ற மருந்துவகுணங்களுடையது
 5. இந்த எண்ணெய் வாசனைக்காக மீன் மற்றும் ஏனைய அசைவ உணவுகள் தயாரிப்பில் சேர்க்கப்படுகிறது.
 6. இது உணவின் செரிமானத் தன்மையை அதிகரிப்பதோடு நுரையீரலுக்கு வலிமை அளிக்கிறது.
 7. இருமல், சளி, தொண்டை வலி மற்றும் தலைவலி போன்ற நோய்களுக்கும ருந்தாகப் பயன்படுகிறது.
 8. பற்பசைகள், சோப்பு தயாரிப்பதில் பயன்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் தைம் இலையில் தேநீர் தயாரித்து அருந்தலாம்.
 9. தைம் எண்ணெய், மூலிகை குளியல் அதிகம் மற்றும் முகம் கழுவுவது போன்ற சிகிச்சைகளில் அதிகம் பயன்படுகிறது.
 10. பொதுப் பெயர் – நித்ய கல்யாணி(Pநசறைiமேடந )
  தாவரவியல் பெயர் – கெத்தரான்தஸ்ரோஸியஸ் (ஊயவாயசயவோரளசடிளநரள)
  குடும்பம் – அபோசைனேஸியே(Apடிஉலயேஉநயந)

மருத்துவப் பயன்கள் :

 1. நித்யகல்யாணி இலைகளில், வின்கிரிஸ்டின், (ஏinஉசளைவiநே) வின் பிளாஸ்டின் (ஏinடெடிளவin) போன்றஆல்கலாய்டுகள் உள்ளன.
 2. நித்யகல்யாணிவேரில் ரிசெர்பின் (சுநளநசிiநே)இஅஜ்மால்சின் (Aதஅயடஉiநே), செர்பன்டைன் (ளுநசிநவேiநே) போன்ற மூலப் பொருட்களும் உள்ளன.
 3. நித்யகல்யாணி இலைகளில் உள்ளஅல்கலாய்டுகள் புற்றுநோய் மருத்துவத்தில் பயன்படும் ஊசி மருந்துகள் தயாரிக்க பெரிதும் பயன்படுகிறது. (ஏiமேடிடநரஉடிடெயளவiநே).
 4. நித்யகல்யாணி வேரில் உள்ள அல்கலாய்டுகள் லுகேமியா (டுரமநயஅயை) என்றும் இரத்தப் புற்றுநோய்க்கு மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. மேற்கத்திய நாடுகளில் “உறாட்ஜ்கின்ஸ்” எனும் புற்றுநோயைக் குணப்படுத்த பெரிதும் பயன்படுத்துகின்றனர். மேலும் உயர் இரத்த அழுத்தநோயைக் குணப்படுத்தபெரிதும் உதவுகிறது.
 5. பொதுப் பெயர் – இசப்கல் (ஐளயபெடிட)
  தாவரவியல் பெயர் – ப்ளாண்டோகோ ஓவேட்டா(Pடயவேயபடிடிஎயவய )
  குடும்பம் – ப்ளாண்டா ஜினேசியே (Pடயவேயபiயேஉநயந )

நமது நாட்டில் மருத்துவப்பயிர் உற்பத்தியில் “இசப்கல் ” உலகளவில் முதன்மை வகிப்பதோடு 30,000 எக்டர் பரப்பளவில் ஆண்டுதோறும் பயி[ரிடப்பட்டு 25,000 முதல் 30,000 டன்கள் இசப்கல் விதை மற்றும் அவற்றின் மேல் தோல் பகுதி ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு 10 கோடி ரூபாய் அந்நியச் செலவாணி ஈட்டித் தருகிறது.
மருத்துவப் பயன்கள் :

 1. இதன் விதைகள் மெல்லியதாகவும் இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலும் இருக்கும் விதைகளைச் சுற்றி உமி போன்ற மேல் தோல் பகுதி இருக்கும்.
 2. விதை மற்றும் உமி சிறந்த மலமிளக்கியாகப் பயன்படுகின்றன.
 3. குடலில் ஏற்படும் அடைப்பு, சிறு நீரகம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள். மூல நோய், குடற்புண் மற்றும் மலச்சிக்கலைக் குணப்படுத்த உள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
 4. பொதுப் பெயர் – அஸ்வகந்தா (Aளறயபயனோய)
  தாவரவியல் பெயர் – வித்தானியாசோம்னி@பெரா(றுiவாயnயைளடிஅnகைநசய )
  குடும்பம் – சோலனேசியே
  மருத்துவப் பயன்கள் :
 5. மருந்துப் பயிர்களில் சர்வரோக நிவாரணியாகக் கருதப்படுவது அஸ்வகந்தி ஆகும்.
 6. அஸ்வகந்தி வேரில் 0.13 முதல் 0.30 சதம் வரை மருந்து மூலப் பொருட்கள் அடங்கியுள்ளன. இவற்றில் விதானைன் (றுiவாயniநே) இசாம்னி@பெரின் (ளுடிஅnகைநசiநே) மற்றும் சாம்னி@பெரினின் (ளுடிஅnகைநசiniநே) ஆகிய அல்கலாய்டுகள் உள்ளன.
 7. இந்திய மருத்துவத்தில் ஆயுர்வேதம், யுனானி மற்றும் சித்த மருத்துவத்தில் பல வகையான உடல் உபாதைகளைப் போக்க பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
 8. உடலில் நோய்களுக்கு எதிர்ப்புச் சக்தியை ஏற்படுத்தவும், வாதம், நரம்புத் தளர்ச்சி, வயிற்றுப் புண் போன்ற உபாதைகளைக் குணப்படுத்தவும் மற்றும் பாலுணர்வை அதிகரிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
 9. முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ஏற்படும் உடல் பலவீனம், கை, கால் சோர்வு மற்றும் வலிமையின்மை ஆகியவற்றைக் குணப்படுத்தி வயதாகின்ற தருணத்தில் உடலுக்கு பெரும் வலிமையையும், சக்தியையும் தருகிறது.
 10. பொதுப் பெயர் – கண்வலிக் கிழங்கு (அ) கலப்பைக் கிழங்கு (ழுடடிசல டுடைல)
  தாவரவியல் பெயர் – குளோரியோசாசூப்பர்பா(ழுடடிசiடிளயளரிநசயெ )
  குடும்பம் – லில்லியேசியே (டுடையைஉநயந)
  மருத்துவப் பயன்கள் :
 11. இதன் கிழங்கு மற்றும் விதைகளில் கோல்ச்சிசின் (ஊடிடஉhiஉiநே) மற்றும் சுப்பர்பின் (ளுரிநசbiநே) ஆகிய மூலப் பொருட்கள் உள்ளன.
 12. இவை பயிர் மேம்பாட்டு ஆராய்ச்சியில், சடுதி மாற்றத்திற்காகப் பயன்படுகின்றன. வாதம், மூட்டுவலி மற்றும் தொழுநோய் ஆகியவற்றைக் குணப்படுத்த உதவுகின்றன.
 13. குடற்புழுக்கள், வயிற்று உபாதை மற்றும் விஷக் கடிகளுக்கும் மருந்தாகப் பயன்படுகின்றன.
 14. விதைகளில் அதிக அளவு (0.2சதம்) “கோல்ச்சிசின்” மருந்து இருப்பதால் அதிகமான ஏற்றுமதி மதிப்பு பெற்றுள்ளது.
 15. மேலும் அண்மையில் விதைகளிலுள்ள “கோல்ச்சிசின்” மூலப் பொருளைக் காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு வீரியமான கோல்ச்சிகோஸைடு (ஊடிடஉhiஉடிளனைந) கண்டுபிடிக்கப்பட்டு. மூட்டுவலி மருத்துவத்தில் அதிகளவில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இவை ஐரோப்பிய நாடுகளில் “கௌட்” (ழுடிரவ) எனும் மூட்டுவலி நிவாரணத்திற்குப் பெரிதும் பயன்படுகிறது.
 16. பொதுப் பெயர் – மருந்துக் கூர்க்கன் கிழங்கு (ஊடிடநரள)
  தாவரவியல் பெயர் – கோலியஸ் @போர்ஸ் கோலின் (ஊடிடநரள கடிசளமடிhடii)
  குடும்பம் – லேமியேசியே (டுibயைவநய)
  மருத்துவப் பயன்கள் :
 17. இதன் வேர்கள் கேரட்டைப் போல் இளமஞ்சள் நிறத்துடன் வாசனைத் தன்மையுடன் இருக்கும். இவற்றில் @போர்ஸ்கோலின் (குடிசளமடிhடin)எனும் மூலப் பொருள் உள்ளது.
 18. இது இரத்த அழுத்தநோயைக் குணப்படுத்தவும் மற்றும் கிளாகோமா (ழுடயரஉடிஅய) என்ற கண் கோளாறு நோய்க்கும் மருந்தாகப் பயன்படுகிறது.
 19. அண்மைக் காலமாக, ஆண்களுக்கு ஏற்படும் வயிற்றுப் பருமன் (டீநௌவைல) அளவைக் குறைப்பதற்கான மருத்துவத்திலும் “@போர்ஸ்கோலின்”பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தகவல் : ப.அருள் அரசு, மு.பழனிக்குமார் மற்றும் சு.குமார். தோட்டக்கலைத் துறை, வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், மதுரை

Spread the love